MNG. Förstudie bankkurs

Denna information uppdaterades 2013-12-29 8:43
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Prestudy bank course

Totalt utbetalt:

217 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 1999

Region: Mongoliet

Identifiering av utbildningsbehov hos bankchefer i Mongoliet. Konsult besöker Mongoliet för att på plats diskutera förutsättningar och behov. Insatsen skall resultera i ett första utbildningsprogram i bank management

Identification of needs of training for bank managers in Mongolia. Sida finances a consultant, who shall visit Mongolia and there discuss prerequisities and needs. The trip shall result in a training program in bank management

Kommentera gärna: