MNG. Förstudie handikappu

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:53
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Feasib special educa

Totalt utbetalt:

190 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2003

Region: Mongoliet

Kommentera gärna: