MNG. Good Governance II

Denna information uppdaterades 2014-10-24 14:44
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Good Governance II

Totalt utbetalt:

13.4 miljoner kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Internal decision Letter of Co

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2010

Region: Mongoliet

Ledarskapsutbildning för Mongoliska statstjänstemän

Support to training Mongolian Managers in Leadership

Kommentera gärna: