MNG Konsultstöd Transmiss

Denna information uppdaterades 2014-02-10 8:19
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG Transmiss support

Totalt utbetalt:

498 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Misc

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Mongoliet

Extra stöd till implementeringskonsulten för rehabiliteringen av transmissionsnätet i Mongoliet.

Extra support to the implementing consultant for the rehabilitation of the transmission system in Mongolia.

Kommentera gärna: