MNG. Lokal demokrati

Denna information uppdaterades 2011-10-29 16:50
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Local democracy

Totalt utbetalt:

6.1 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Mongoliet

utveckling av lokalt själstyre i Mongoliet. Ingår som en del i UNDPs program för Management Development. Stärka kommunerna i 6 regionala delar, utbildning och assistans i lokasjälvstyre. management, etc

Capacity Building for Local Self Governance in Mongolia. Part of UNDP4s program for Management Development. To strengthen local governments in 6 regions, training and assistance in local self governance, management etc

Kommentera gärna: