MNG. NCAV proj.dok

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:52
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. NCAV. Proj doc

Totalt utbetalt:

105 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 1999

Region: Mongoliet

Stöd till formulering av projektdokument för ansökan om stöd.

Support by consultancy service to NCAV in order to formulate a projectdocument to be attached to the formal request for support

Kommentera gärna: