MNG. Radio & TV

Denna information uppdaterades 2015-02-15 1:01
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Radio & TV

Totalt utbetalt:

11.4 miljoner kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sveriges Radio

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2010

Region: Mongoliet

Stöd till införande av Public Service Radio som ett verktyg för den mongoliska demokratin

Support to Rublic Service Radion in a democratic Mongolia

Kommentera gärna: