MNG RehabTransm Konsult

Denna information uppdaterades 2013-11-20 22:19
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG Rehab Transm Consult

Totalt utbetalt:

2.4 miljoner kr

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Mongoliet

SWECO International upphandlad som teknikkonsult vid installation av utrustning i projektet Uppgradering av transformatorstationer i Mongoliet (71000626) där ABB leverera utrustning.

SWECO International is the responsible engineering consultant for installation of equipment in the project Upgrading of transmission substations in Mongolia (71000626). ABB provides equipment.

Kommentera gärna: