MNG. Uppföljn bankutb

Denna information uppdaterades 2013-12-29 5:52
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: MNG. Follow-up bank mgn

Totalt utbetalt:

276 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 1999

Region: Mongoliet

Uppföljning av tidigare genomförd kurs i bank management Redovisning av aktionsplaner.

Follow-up of earlier course in bank management. Presentation of Action Plans.

Kommentera gärna: