Nätverk folkbildning

Denna information uppdaterades 2012-04-21 10:51
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Network adult education

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Studieförbundet Vuxenskolan

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Studieförbundet vuxenskolan vill bibehålla och utveckla sina kontakter i Östersjöområdet. Man avser att samarbeta kring folbild- ningstanken med aktörer från flera olika länder. Den workshop som sakll hållas i maj 2006 skall ses som en förberedelse för ett större seminarium som skall hållas våren 2007 för aktörer från olika länder. Långsiktigt mål, etablera Folkbildningens Östersjöcentrum på

Kommentera gärna: