Nätverk sportfiskare

Denna information uppdaterades 2015-02-15 5:31
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Angler network

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sportfiskeförbundet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Ett Östersjönätverk mellan sportfiskets organisationer är av stort behov då många miljöfrågor saknar geografiska gränser som till exempel överfiskeproblematiken. Vidare finns behov av en harmonisering av fiskereglerna och en aktiv medverkan av NGO´s i den nyligen bildade ÖstersjöRACen,Regional Advisory Council. Ett råd där fiskets sakägare ska försöka att enas kring fiskets förvaltning.

Kommentera gärna: