NSE Guldvaru AB

Denna information uppdaterades 2014-11-17 1:44
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: NSE Guldvaru AB

Totalt utbetalt:

94 000 kr

Typ av bistånd: Avskrivningslån

Partner: Misc

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Kommentera gärna: