Onlineprojekt

Denna information uppdaterades 2015-06-26 6:01
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Onlineprojekt

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Landstinget i Östergötland

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Elefanten i linköping special- iserad på behandling av barn utsatt för sexuella övergrepp och/eller fysisk misshandel. Sedan år2006 bedrivs onlineprojektmed syfte att skffa kunskap om barn som drabbats av sexuella kränkning via IKT. Sytet är en konferans som äger rum feb-09 som vänder sig till prof- essionella socialtjänst, polis, barnpsykiatrin.

Kommentera gärna: