Öppen Fritidsverksamhet

Denna information uppdaterades 2013-11-29 11:35
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: After-school recreation

Totalt utbetalt:

294 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Lunds kommun

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Kultur – och fritidsförvaltningen , Lunds kommun Vi vill genom projektet ge en grupp anställda i två kommuner möjlighet att under strukturerade former och under en längre period diskutera frågeställningar som berör oss och utifrån diskussionerna komma fram till styrkor och svagheter i våra respektive system, tillsammans med Riga kommun.

Kommentera gärna: