Org.brottsl, Lettl

Denna information uppdaterades 2015-07-19 23:24
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Org crime, Latvia

Totalt utbetalt:

387 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Rikspolisstyrelsen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2003

Region: Lettland

Kommentera gärna: