Piejuras avfall FS

Denna information uppdaterades 2014-03-02 3:11
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Piejuras Solid Waste FS

Totalt utbetalt:

754 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: SWECO

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2004

Region: Lettland

Förstudie av avfallshantering i Piejuras regionen i Lettland med syfte att utveckla ett investeringsprogram att finansieras av EU ISPA för att uppfylla EUs regler vad gäller avfallshantering.

Feasibility Study of waste management in Piejuras Region in Latvia with the objective to develop a priority investment project to be financed by EU ISPA in order for the region to comply with EU standards in the field of waste management.

Kommentera gärna: