Pilotkommuner-Robertsfors

Denna information uppdaterades 2015-06-28 4:40
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Pilotmunicipality

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Robertsfors kommun

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Robertsfors kommun Inom ekokommunrörelsen har utvecklats kunskaper vilka är användbara för att stödja arbete för hållbar utveckling på lokal nivå. Mot denna bakgrund kan förstås att föreningen hela tiden arbetat för att sprida lärdomar och erfarenheter av arbete kring hållbar lokal utveckling.

Kommentera gärna: