PMU InterLife Syd 2010

Denna information uppdaterades 2015-04-24 9:28
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: PMU dev coop 2010

Typ av bistånd: Specifika program organisation

Partner: PMU Interlife

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Kenya

Rambidrag för förlängningsår 2010 för PMU – Pingst Fria Församlingar i Samverkan. Utvecklingssamarbete i syd.

COntribution to PMU InterLife for development cooperation South during 2010 – a bridging year.

Kommentera gärna: