PMU ram 2007-2009

Denna information uppdaterades 2014-07-14 13:24
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: PMU frame 2007-2009

Typ av bistånd: Specifika program organisation

Partner: PMU Interlife

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2011

Region: Guinea

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823.

Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

Kommentera gärna: