Portföljanalys

Denna information uppdaterades 2015-02-04 13:37
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Portföljanalys

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: SKL International

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

SKL International. I Östersjöenhetens insatsportfölj omfattas drygt 400 genomförda insatser finns en stor möjlighet för inhämtning av kunskap, vägledning och slutsatser för support till genomförande av EUSBSR-arbete samt även för för övrig utveckling av EU-arbete och internationell samverkan inom regionen.

Kommentera gärna: