Pre 1-2-3

Denna information uppdaterades 2014-06-15 14:59
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Pre 1-2-3

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Preventionscentrum Stockholm

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Preventionscentrum Stockholm (PRECENS) ansöker om 15 000 SEK som en första del i en förstudie till en Central Baltic-ansökan inom området drogförebyggande arbete tillsammans med partner från Lettland och Finland.Kontakterna mellan PRECENS och finländska KLAARI är sedan flera år etablerade medan det är rätt nyligen att det kom till förva- ltningarnas kännedom att det finns ett motsvarande centrum i Riga.

Kommentera gärna: