Pre YEE 2

Denna information uppdaterades 2015-02-24 18:22
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Pre YEE 2

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Ale Kommun

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Unga Entreprenörer i nua Europa (YEE) hat pågått i ALE KOMMUNS regi i åtta år. inledningsvis var det SWE och ytterligare fyra länder inbla. Det senaste åren har ytterligare fem länder anslutits, var av fyra år 2008 i samarb. med ÖE (76700291).Syftet med denna är multiplying av Ales konspt YEE till fler europeiska länder. En genomgång av varje intresserat lands möjligheter till projektstart.

Kommentera gärna: