Processreglerteknik

Denna information uppdaterades 2015-01-20 1:57
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Process regulation

Totalt utbetalt:

124 000 kr

Typ av bistånd: Avskrivningslån

Partner: Reglertekniska Ingenjörsbyrån

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

StartÖst avskrivningslån, Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB i Kalmar. Tekniskt centrum för utbildning och konsultation inom reglerteknik förden lettiska marknaden.

StartEast write off loan, Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB i Kalmar. Technical centre with education and consultation within regulation technics for the Latvian market.

Kommentera gärna: