Projektexempel EUSBSR

Denna information uppdaterades 2014-06-23 8:26
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Projektexempel EUSBSR

Typ av bistånd: Projektstöd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Statsrådsberedningen sekretariat för EU:s Östersjöstrategi har framfört önsklemål till TÖ om framtagandet avv ett informationmateri- al innehållande goda exempel som beskriver vilka effekter och konkreta resultat EU:s nya strategi för Östersjöregionen hittills har lett till. Förfrågan ligger i linje med TÖ nuvarande uppdrag att underlätta implementeringen av strategin i Sverige.

Kommentera gärna: