Räddningssam. i Baltikum

Denna information uppdaterades 2015-04-15 4:38
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Rescue service Baltics

Totalt utbetalt:

508 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Statens Räddningsverk

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2005

Region: Lettland

Denna insats består av utbildning av ansvariga och elever inom räddningstjänsten i Estland, Lettland och Litauen. Utbildningen består i taktik/kommendering, miljömedvetenhet och pedagogik. Innehållet i projekten framkom under LFA seminarier under hösten 2002.

This support contains projects in Estonia, Latvia and Lithuania concerning training of rescue services officers in tactic/command, environment awareness, pedagogy. The contents in the project were proposed during LFA seminars which were held during autumn 2002.

Kommentera gärna: