Ram LO-TCO Bnämnd 2010-12

Denna information uppdaterades 2013-12-30 11:19
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Frame LO-TCO Secr 2010-12

Typ av bistånd: Specifika program organisation

Partner: LO/TCOs Biståndsnämnd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2014

Region: Mongoliet

Ramavtal med LO-TCO Biståndsnämnd för aktiviteter som bedrivs inom ramen för Sidas uppdrag att stödja det civila samhället i utvecklingsländer. Inkluderar administrationsbidrag.

Framework agreement funds provided LO-TCO for activites that coincide with Sida’s assignment to support civil society in developing countries. Includes an administration grant.

Kommentera gärna: