Rapport utsatta barn

Denna information uppdaterades 2015-03-30 19:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Report children at risk

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: CBSS Council of the Baltic Sea

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

WGCC/CBSS. Dokumentationen syftar till att lyfta upp vikten av att en plan för den unges liv efter institutionen upprättas.Den syftar ochså till att uppmuntra till utökad forskning och utvärdering av befint- liga stödinsatser så att dessa anpassas till vad forskningen kan lära oss om vilka program som är effektiva samt kommer den också att ge barnsamarbete runt Östersjön värdefulla nya kontakter.

Kommentera gärna: