RECO Baltic 21 Tech

Denna information uppdaterades 2015-05-11 13:27
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: RECO Baltic 21 Tech

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

IVL Svenska Miljöinstitutet Projektet har som syfte att i och med en förbättrad ansökan till Interreg öka chanserna till fortsatta projekt (RECO Baltic 21 Tech). RECO projektet fokucerar på kunskapsuppbyggnad och kapacitet att bygga upp avfallshanteringssystemen i regionen runt Östersjön.

Kommentera gärna: