Referensgrupp BSAP

Denna information uppdaterades 2015-02-04 21:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Referensgrupp BSAP

Typ av bistånd: Projektstöd

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

TÖ startar en inledande arbete med etablerande av en veteskaplig referensgrupp för att på vetenskaplig grund få inspel, råd och syn- punkter på sitt pågående och fortsatta projektarbete för insatser relaterade till HELCOMS aktionsplan för miljö, Baltic Sea Action Plan Metoder ska även utvecklas för att forskargruppen ska kunna fungera som bollplank vid specifika projektinsatser och utgöra länk t forsks.

Kommentera gärna: