Riga fjv feasib+demo

Denna information uppdaterades 2014-11-09 5:58
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Riga DH feasib+demo

Totalt utbetalt:

5 miljoner kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Partner: Fjärrvärmebyrån AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Genomförbarhetsstudie för ett projekt angående upprustning av fjärrvärmesystemet i Riga. Utredning rörande fjärrvärmesystemets pålitlighet och behov av reservkapacitet. Lettisk part är Rigas Siltums och svensk part är Fjärrvärmebyrån AB.

Feasibility study concerning the project District Heating System Rehabilitation Project in Riga. Prepare tender documents, a detailed procurement schedule for the firt year’s investment program and one part coinaining system reliability and heat production reserve requirement. Swedish counterpart is Fjärrvärmebyrån AB.

Kommentera gärna: