Riga VA gåvoavtal

Denna information uppdaterades 2012-06-09 19:04
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Riga W&WW Grant agreement

Totalt utbetalt:

778 000 kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Partner: Övrigt företag

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2003

Region: Lettland

Projekt avser investering i vatten- o avlopprening inkl lednings nät. Den svenska insatsen avser invest i avloppsren samt stöd till uppbyggnad av en effektiv VA- org. Projektet kommmer att leda till förbättrad avloppsrening för 700000 människor och minska utsläpp av organiskt matl o fosfor med 4000 resp 500 ton/år.

Kommentera gärna: