Robust samhälle

Denna information uppdaterades 2014-10-21 5:09
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Robust Society

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Region Västerbotten

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Region Västerbotten Syftet med programmet är att få igång och lägga grunden för en ömsesidig utveckling i nregionen som bygger på det projektarbete som genomförts av STEM under 2009 i Sverige. Arbetet grundar sig på de senaste analysmetoderna och därtill hörande verktyg (ISO Societal Security = kommande standard).

Kommentera gärna: