Säkerhetspolitik

Denna information uppdaterades 2015-01-03 18:25
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Security Policy

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Högskolan på Gotland

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Högskolan Gotland har inkommit med en ansökan om stöd till en förstudie. Högskolan avser utöka sin utbildning i säkerhetspolitik och skall som ett led i detta arbete besöka Polen, Estland, Lettland och Litauen för att etablera kontakter och rekrytera föreläsare. Ansökan omfattar även stöd till framtagande av verksamhetsplaner och planering av utbildningsprogram.

Kommentera gärna: