Sambandsman, Lettl.

Denna information uppdaterades 2015-02-27 18:15
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Liaison officer, Latvia

Totalt utbetalt:

363 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Rikspolisstyrelsen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Utbildning av sambandsmän i Lettland. Huvudmålet med insatsen är att utveckla en funktionell organisation för sambandsmän inom den lettiska polisen, med potential att kunna bekämpa den gränsöver- skridande brottsligheten. Utbildning av sambandsmän och öppnande av kontor i Vilnius planeras.Totalt Sida-stöd uppgår till SEK 363 000

The overall objective is to support the establishment of Liasion Officers (TPFLO) in Latvia. The project plan forsee recruitment and training of Liasion Officers and the opening of Latvian Liasion Office in Vilnius. The total Sida contribution amounts to SEK 363 000.

Kommentera gärna: