Samhällssäk utbyteerf.

Denna information uppdaterades 2015-03-20 22:11
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Societal security exch.

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Länsstyrelsen Södermanland län

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Länsstyresen i Södermanlands län. Genom att samla ansvariga ledande politiker, chefstjänstemän och expert tillsammans med externa profe- ssionell experter och låta dessa utbyta sina erfarenheter mm kommer att skapas en god kunskapsmiljö inom området samhällssäkerhet. Del- tagarna kommer från olika länder, olika organ, olika nivåer och innehar olika befattningar.

Kommentera gärna: