Scienceparks

Denna information uppdaterades 2013-11-16 22:09
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Scienceparks

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Regionförbundet i Kalmar län

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Regionförbundet i Kalmar. Projektet bygger på den samverkan som bygg- des upp mellan några av parterna i Interregprojektet BAltic Business Development Network (BBDN). Syftete med detta projekt var att under- lätta för SME i mindre regioner att bearbeta och finna marknader runt Östersjön.

Kommentera gärna: