Sigulda Avl konsultstöd

Denna information uppdaterades 2014-11-14 12:09
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Sigulda WWTP Consult supp

Totalt utbetalt:

810 000 kr

Typ av bistånd: Investeringar

Partner: VA Ingenjörerna AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Comp 1) Avser anbudsutvärdering (Conscia AB, Olov Mattsson) Comp 2) Avser konsultinsats förberedande av anbudsdokument Del i större projekt i Sigulda (EU Phare, Nefco + lokalt). Sida avser att stödja investeringar i Avloppsreningsverk samt institutionell insats.

Component 1) regarding tender evaluation (Conscia AB, Olov Mattsson) Component 2) regarding consutlancy services for preparation of tender documents for new WWTP. Part of Sigulda Environment Project (EU-Phare, Nefco + national and lolocal funds). Sida intends to support inv. in WWTP and Inst. Strength.

Kommentera gärna: