Sjömätning Lettland

Denna information uppdaterades 2014-04-19 16:36
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Hydrographic survey LVA

Totalt utbetalt:

1 miljon kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Sjöfartsverket

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2004

Region: Lettland

Syftet med projektet är att öka säkerheten till havs och öka kunskapen hos den lettiska sjöförvaltningen i att genomföra undersökningar i lettiska farvatten.Projektet består av sjömätning i ett utarbetad område utanför Riga och praktisk träning för lettiska sjömätare på ett svenskt fartyg. I samband med detta kommer också en internationell minröjningsaktivitet att äga rum.

The project aims at enhancing the safety at sea and increase the capacity of the Maritime Administration of Latvia to conduct surveys in Latvian territorial waters. The project consists of hydrographical surveying in a designated area outside Riga and practical training for Latvian hydrographers on board a Swedish ship.In parallell to the seabed surveying, an int. mine clearance operation will take place.

Kommentera gärna: