Sjöövervakning

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:51
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Sjöövervakning

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Kustbevakningen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Kustbevakningen. Upprättande av ansökan och ev. projektledarskap avseende pilotprojekt om sjöövervakning i nordeuropeiska havsomr. områden som berörs är gränskontroll, tull, fiskerikontroll, sjösäker- het, sjötrafiktjänster, sjö- och miljöräddning, sjöfartsskydd, före- byggande coh bekämpning av kriminella aktiviteter samt underlättande av sjötransporter som äger rum i de nordeuropeiska havsomr.

Kommentera gärna: