Sjöräddningssamarbete

Denna information uppdaterades 2015-06-11 13:54
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Search and rescue cooper.

Totalt utbetalt:

114 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sjöfartsverket

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Sjöfartsverket har mångåriga erfaenhet av sjöräddningssamarbet i Östersjöomr. och arbetear med och viljan att fortsätta utveckla sjöräddningsorg. ur ett Östersjöperspektiv finns även med i ett framtida perspektiv, där Sjöfartsverket arbetar aktivt för att sam- arbetet ska fördjupas än mer med övriga länder.

Kommentera gärna: