Sjösäkerhet och sjöfartsskydd arena

Denna information uppdaterades 2014-09-04 8:47
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Matitime safety and security arena

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Region Blekinge

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2012

Region: Lettland

Region Blekinge avser att utreda behov och förutsättningar för eta- blering av en Maritime Safety and Security Arena. Regeringen har i propositionen en sammnahållen svensk havspolitik pekat på behovet av samverkan och samordning för att bla förbättra sjöfartssäkerheten.

Kommentera gärna: