Skogsbränder

Denna information uppdaterades 2014-12-10 5:43
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Forest fire

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Mynd för samhällsskydd o bered

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projektet syfter till att starta upp samarbetet kring skogsbrandfrågor mellan Östersjöländerna. Skogsbränder är ett stort problem i regionen och länderna jobbar med frågor på bilateral nivå (Fin, Rys, Nor, Est och Sve).

Kommentera gärna: