Skolpsykologer

Denna information uppdaterades 2011-10-10 3:02
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Schoolpshycologist

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Tyresö kommun

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Finansiering till workshop/kontaktseminarium som skall hållas under Tyresö hösten 2006 för skolpsykologer i bl a Sverige, Polen och Lettland. Workshopen skall leda till en EU-projektansökan. Det långsiktiga målet är att etablera ett varaktigt utbyte mellan skolpsykologer i olika länder. Samarbetet skall höja kompetensen och tillföra ideér till yrkesgruppens dagliga arbete.

Kommentera gärna: