Smittspridning

Denna information uppdaterades 2015-01-27 19:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: The spread of infection

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Landstinget i Östergötland

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2007

Region: Lettland

Tillsammans med representater från deltagande länderna, planera och genomföra en förstudie inför en konferens med syfte att utveckla och bygga upp verksamheter för att stärka den reproduktiva hälsan, minska smittspridningen av könssjukdomar och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan deltagande länderna.

Kommentera gärna: