SMR Syd 2010-2011

Denna information uppdaterades 2011-05-24 14:38
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: SMR South 2010-2011

Totalt utbetalt:

207 000 kr

Typ av bistånd: Specifika program organisation

Partner: Svenska Missionsrådet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2012

Region: Mongoliet

Rambidrag till Svenska Missionsrådet för verksamhet som sammanfaller med Sidas uppdrag att i utvecklingsländer stödja civila samhällets aktörer som, med ett rättighetsbaserat arbete, effektivt bidrar till fattigdomsbekämpning.

Framework support to Swedish Mission Council for programmes that relates to Sida’s mandate to support in developing countries civil society organisations that, with a rights-based approach, contributes effectively to poverty reduction.

Kommentera gärna: