Swedish Business Award 09

Denna information uppdaterades 2015-06-01 15:05
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Swedish Business Award 09

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Exportrådet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

I början av sept-09 erbjöd Exportrådet i Estland Tö att ingå i ett partnerskap för att delta och finansiera Swedish Business Award 09 som genoförs i Tallinn 091020. TÖ anser att deltagandet och finasellt stöd bidrar till ett utökat kunskapsutbyte inom näringslivsutveckling och innovation mellan viktiga aktörer i Östersjöregionen. Deltagandet bidrar även till ökat medvetande om EUs Östersjöstrategi.

Kommentera gärna: