Swedish Business Award 2010

Denna information uppdaterades 2013-12-19 16:52
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Swedish Business Award 2010

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Exportrådet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Exportrådet Baltikum föreslog att TÖ ska ingå i ett partnerskap för dels delta och finansiera SBA som genomförs i Vilnius, Riga, Tallinn 20-26 okt dels föra att föra diskussion om framtida samarbeten kring arenan SBA. Tö anser att deltagandet och finansiellt stöd för 2010 bidrar till ett utökat kunskapsutbyte inom näringslivsutveckling och innovation mellan viktiga aktörer i Östersjöregionene.

Kommentera gärna: