Projekt taggade med Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet

Tagg Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet:

Masimanyane02-04 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 15:43

PMU ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 13:02

Twinförslag ALI-Ungern >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 12:36

Finansiering av förberedelsekostnader i samband med framtagande av s.k. twinning proposal for partnership avseende EU/Phare twinning-projekt i Ungern HU02/IB/SO01, Human resources development in occupational safety and health.Ersättning utgår även för kostnader i samband med presentation av förslag i Ungern. Support towards the preparation of a twinning proposal for partnership for an EU/Phare twinning project in […]

Arbetsmarknad monitoring >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 11:51

Regional musikseminarium >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 9:52

Datorstöd till CDC >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 9:09

LVI Programme Development >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 7:47

AIC, IMSSA, INDEPENDENT MEDIATION SERVICE OF SOUTH AFRICA >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 6:34

Valisats Elf.kusten-00 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 2:37

NCA Författning >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 19:50