Projekt taggade med Jord och skogsbruk

Tagg Jord och skogsbruk:

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:58

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 10:35

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

SNF ramansökan 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 7:25

Förökn & distr av utsäde >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 5:36

FORESTRY DEVELOPMENT >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 0:15

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 21:26

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

Minska skogsskador >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 17:34

Skogsstyrelsen region öst. Seminarium 11-12 mars 2008. Hämta kunskap om skogsskadeläget i våra grannländer, utbyta kunskap och erfarenhet om deras sätt att arbeta för att förhindra framtida skogsskador samt om hur de samarbeter med övrig skogsnäringen i sina länder. Syftet är att bilda ett nätverk om skogsskador och komma fram till konkreta förslag till aktivitete […]

Rådgivande grupp EAC >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 16:13

PIPAR >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 15:16

BOL; Naturresursinv. >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 7:10