Projekt taggade med Konflikt, fred och säkerhet

Tagg Konflikt, fred och säkerhet:

Försoning-gottgörelse Kom >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 20:37

Sak NPOColombia >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 10:25

LPI – Freds/Försonpr 2002 >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 20:14

Consultancy Fund 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 8:45

OAS/MAPP Sekundering >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 7:28

WSP Som 2003-2004 >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 1:14

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 20:03

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

Försoningskommission >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 12:12

SRV Ram 2008 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 4:23

SVENSKA KYRKANS MISSION >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 0:38